Lokalplan nr. 1-138 for Vindbygård i Blovstrød

Denne lokalplan er udarbejdet på opfordring af grundejerforeningen Vindbygård i Blovstrød og erstatter en række gamle deklarationer, der er tinglyst for området.

Området Vindbygård er, som store dele af Blovstrød, anlagt ud fra en masterplan udarbejdet af den lokale arkitekt Georg Jensen tilbage i 1960'erne. Lokalplanen tager udgangspunkt i masterplanens grundlæggende principper om et grønt boligområde i kuperet terræn, men justerer samtidig byggemulighederne i området, så de er mere tidssvarende.

loading image
Henter kort...
static-map

PLANENS STATUS

Vedtaget

 

 

Politisk behandling

Lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød er vedtaget af byrådet d. 28. februar 2019

Lokalplan er offentligt bekendtgjort d. 4. marts 2019

 

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Lokalplan har været offentligt fremlagt i 5 uger fra 28. november 2018 til 7. januar 2019. Høringsperioden har været forlænget, da høringen løb hen over juleferien.

 

Lokalplanens retsvirkninger

Ved offentliggørelsen af den vedtagne lokalplan træder lokalplanen retsvirkninger i kraft, se § 13 Lokalplanens retsvirkninger.